Η εξέταση που εντοπίζει τον καρκίνο θυρεοειδούς στα παιδιά