Καίτη κολιοπούλου

  • Home
  • Ratings
  • Καίτη κολιοπούλου

Καίτη κολιοπούλου

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον γιατρό κ. Τσιριγωτακη για την άρτια επιστημονική γνώση, την αμέριστη προσοχή και την υπευθυνότητα με την οποία μου παρείχε την ιατρική φροντίδα του, στην μικρή περιπέτεια υγείας που βίωσα τον τελευταίο μήνα… Καθώς επίσης θα ήθελε να ευχαριστήσω τον άνθρωπο κ. Τσιριγωτακη για την αμεσότητα, την κατανόηση και την υπομονή του….