Ειρήνη Κωστοπούλου

  • Home
  • Ratings
  • Ειρήνη Κωστοπούλου

Ειρήνη Κωστοπούλου

Να είστε γερός και σιδερένιος. Δεν υπάρχει καλύτερο από το να βρεθεί στον δρόμο σου ένας εξαιρετικός επιστήμονας αλλά και εξαιρετικό άνθρωπο. Δυστυχώς σπανίζουν!!!!