Α.Μ.

Α.Μ.

Ο Γιατρός μου, ο ανθρωπος με εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση κ ανθρωπιστική – κατά τα Επικούρεια και αναγεννησιακά πρότυπα- επίγνωση του λειτουργήματος που ασκεί κ όχι απλά ενός επαγγέλματος.